Qusar rayon Mərkəzi kitabxanası

Qusar rayon MKS

Çingiz Abdullayev.Manyakın idrakı. Bakı, "UniPrint" 2008, 200 səh.

Moskvanın ETİ (Elmi-Tədqiqat İnstitunun ) birində qəribə hadisə baş verir.Hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri üçün primitivliyə qədər sadə görünən gənc əməkdaşın qətlə yetirilməsi san

Müasir Azərbaycan dili. I hissə.Əbdüləzəl Dəmirçizadə. Fonetika, orfoepiya , orfoqrafiya. Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 256 səh.

Ali məktəblərin fioloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik üç hissədən ibarətdir.Birinci hissədə - "Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası" b

Elxan Elatlı. "Cəhənnəmdən gələn səs". Bakı, "ELGÜN", 2011,368s.

Yazıçı Elxan Elatlının "Cəhənnəmdən gələn səs" romanı XX əsrin ən dəhşətli qırğını olan Xocalı soyqırımına və erməni əsirliyində əzab çəkən həmvətənlərimizin acınacaqlı taleyinə həsr edilib.Romanda Az

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun

Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmi ilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır.Bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir.

Elxan Elatlı."Görünməyən izlər"

Böyük oxucu kütləsi tərəfindən sevilə-sevilə oxunan Elxan Elatlının "Görünməyən izlər"romanında anası tərəfindən uşaq evinə verilmiş Humay adlı qızın sonrakı acınacaqlı taleyindən və onun məşhur cinay