Qusar rayon Mərkəzi kitabxanası

Qusar rayon MKS

Аждар Фарзали "Ноев Ковчег и Гямигая -Гобустанский алфавит"

Müəllif son illərdə apardığı tədqiqatlar nəticəsində tam aydınlığı ilə yəqin etmişdir ki, Azərbaycan dünyada ən qədim və ən mükəmməl əlifbanın Vətəni, Azərbaycan-türk xalqı o əlifbanın yaradıcısıdır.

Varis. "Sənə inanıram" (roman)

"Sənə inanıram" yazıçı Varisin (Varis Musa oğlu Yolçiyevin) oxucularla üçüncü görüşüdür.Sevgi və xəyanət , insanın cəmiyyətdə öz yerini tapa bilməməsi, xoşbəxtlik axtarışlar

Varis. "Yetmiş yeddinci gün" (roman)

"Yetmiş yeddinci gün" ilk üç romandan bir qədər fərqlidir.Həm qəhrəmanlarının 15 yaşlı yeniyetmələr olmasına görə , həm də hadisələrin zahiri təsvirindən daha çox qəhrəmanların iç dünyasına

P-69.PƏNAH AZƏRİ."ZİNDANLARDAN ZİNDANA". "AVROPA" NƏŞRİYYATI.BAKI-2007. 376 səh.

Kitabda "Azərbaycan övladı" qəzetinin təsisçisi və Baş Redaktoru, yazıçı-jurnalist , şair-publisist, SSRİ Jurnalistlər İttifaqının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Pənah (Azəri) Quliyevin ağrılı

Varis "Əzilmiş fotoşəkillər" (roman)

"Əzilmiş fotoşəkillər" Varisin (Varis Yolçiyevin ) sayca 5-ci romanıdır.Romanın sujeti həyatdan,günümüzün reallığından götürülmüşdür.Yeniliklər etməyi xoşlayan yazıçının bu əs