Qusar rayon Mərkəzi kitabxanası

Qusar rayon MKS
Elektron kitablar
20 Oktyabr , 2015

83.8(5AZE)

İ 18

İbrahimova, Gülzar.  Mən daha böyüyəm / G.  İbrahimova

VII cild : Səsli nağıllar və hekayələr. - Bakı : STS, 2014. - 1 el. opt. disk (DVD-ROM))

 

83.8(5Aze)

İ 18

İbrahimova, Gülzar.  Nağıl və hekayələr / G.  İbrahimova

 

83.8(5Aze)

İ 18

IV disk : Səsli nağıllar və hekayələr . - Bakı, 2014. - 1 el. opt. disk (CD-ROM))

İbrahimova, Gülzar.  Nağıl və hekayələr / G.  İbrahimova

V disk : Səsli nağıllar və hekayələr. - Bakı, 2014. - 1 el. opt. disk (CD-ROM))

 

83.8(5Aze)

İ 18

İbrahimova, Gülzar.  Nağıllar və hekayələr / G.  İbrahimova

VI disk : Səsli nağıllar və hekayələr . - Bakı, 2014. - 1 el. opt. disk(CD-ROM))

 

84(5Aze)

A 70

, Anar.

Seçilmiş əsərləri / A.  ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8

A 23

Acgöz ayı balaları : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən.: B. Şərifzadə, A. Mehdiyeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 

83.8(6)

A 32

Afrika xalqların nağılları

I cild. İnsanlar odu nece əldə etdilər / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(6)

A 32

Afrika xalqların nağılları

II cild. Sehrli çubuqlar / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(6)

A 32

Afrika xalqların nağılları

III cild. Hərənin öz qisməti / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(4Гем)

A54

Andersen

Nağillar / Andersen ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

 83.3

L 70

Astred, Lindren.

Damda yaşayan Karlson / L. Astred ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu-multimediya, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(0)

A 95

At və canavar / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı. - [s. l.] : Caşıoglu, 2012. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

84(4)

A 97

Avropa xalqlarının nağılları

I cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc.: Z. Abbas, S. Səfərəliyeva ; rəs. H. Hüseynova. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(4)

A 97

Avropa xalqlarının nağılları

II cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. Z. Abbas ; rəs. E. Cabbarov. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(4)

A 97

Avropa xalqlarının nağılları

III cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. S. Aşurbəyova ; rəs.: M. Hüseynova, O. Bağırov. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(4)

A 97

Avropa xalqlarının nağılları

IV cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. S. Aşurbəyova ; rəs. N. Abdullayeva. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(4)

A 97

Avropa xalqlarının nağılları

V cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. S. Aşurbəyova ; rəs. M. Hüseynova. - [s. l.] : Xəzər, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(4)

A 97

Avropa xalqlarının nağılları

VI cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. S. Səfərəliyeva ; rəs. E. Cabbarov. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(8Abc)

A 97

Avstraliya xalqlarının nağılları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. B. Quluzadə ; rəs. H. Huseynova. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

A 37

Axundov, Suleyman Sani.

Seçilmiş əsərləri / S.S Axundov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk  5000 экз.

 

84(5Aze)

 A 37

Axundzadə, Mirzə Fətəli.

Bədii və ədəbi-tənqidi əsərləri / M.F Axundzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5KАЗ)

A 98

Aytmatov, Çingiz.

Seçilmiş əsərləri / Ç. Aytmatov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(5Aze)

 A 99

Azerbaijan fairy tales / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu-multimediya, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

A 99

Azərbaycan aşıqları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red.: Ə. Quliyev , Q. Namazov ; tərt.: İ. Abbasli, B. Abdulla ; ön söz m. İ. Abbasli. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

82(5Aze)

A 99

Azərbaycan dastanları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; baş red. Ə. Quliyev ; tərt.: B. Abdulla, B. Abdulla. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

85

A 99

Azərbaycan filmləri. Bədii filmlər. Sənədli filmlər : Hökmdarın taleyi.40-cı qapı.Məhkumlar.Azərbaycan motivləri.Dua.Azərbaycan xalçası / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rej.: R. Fətəliyev, E. Musaoğlu, M. Ələkbərzadə. - [s. l.] :  [ n. y. ] , 2013. - 2 el.opt.disk (DVD-ROM)

 

83.8(5Aze)

A 99

Azərbaycan mifləri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. Elnur. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.2(5Aze)

A 99

Azərbaycan nağılları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; baş red. Ə. Quliyev. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

63(5Aze)

A 99

Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. Ə. Quliyev . - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1500 экз.

 

85.126(5Aze)

A 99

Azərbaycan xalçaçılıq sənəti / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(5Aze)

A 99

Azərbaycan xalq uşaq oyunları / tərt. B. Abdulla. - [s. l.] : Caşıoglu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1500 экз.

 

84(5Aze)

A 99

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyati antologiyasi / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red.: Ə. Quliyev, İ Abbasli ; tərt. B. Abdulla ; ön söz m. B. Abdulla. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

82(5Aze)

A 99

Azərbaycan əfsanələri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. Zeynəb. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

85(2AZE)

A 99

Azərbaycanın kitab abidələri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

I hissə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; layih.rəhb. Əbulfəz (Qarayev) ; red. L. Məmmədova ; bur.məs. F. Babayev. - Bakı : Nurlan NPM, 2012. - 1 el.opt.disk (DVD-ROM). - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

A 94

Aşıq, Ələsgər.

Şeirlər,dastan-rəvayətlər,xatirələr / Ə. Aşiq ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(4 Fra)

B 22

Balzak, Onore de .

Seçilmiş əsərləri / O. Balzak ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

28.0

B 63

Biologiya lüğəti. İzahlı və illüstrasiyalı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2011. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  35000 экз.

 

86(5Ирн)

B 56

Bərki, Əli Himmət.

Xətamül-Ənbiya Həzrəti Məhəmməd və həyati / Ə. H. Bərki ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - təkrar nəşr. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

84(5Aze)

C 14

Cabbarlı, Cəfər.

Secilmiş əsərləri / C. Cabbarlı ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(0)

C 22

Canavar və durna : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən.: B. Şərifzadə, A. Mehdiyeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

84(5Aze)

C 27

Cavad, Əhməd.

Seçilmiş əsərləri / Ə. Cavad ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(5Aze)

 C 68

Cırtdan / red. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 

84(5Aze)

C 59

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyasi. poeziya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

86.38

N 91

Damla, Nurdan.

365 Günde sevimli peygembərim  / N. Damla. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 

84(4Анг)

D 26

Defo, Daniel.

Robinzon Kruzo / D. Defo ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

D 58

Dilbazi, Mirvarid.

Seçilmiş əsərləri / M. Dilbazi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(7Col)

D 84

Drayzer, Teodor.

Kerri baci / T. Drayzer ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(4 Фра)

D 97

Düma, Aleksandr.  Üç müşketyor : roman / A. Düma

I və II cild / red.: Ə. Quliyev, C. Nağiyev ; tərt. C. Nağiyev ; ön söz m. C. Nağiyev ; tərc. M. Rzaquluzadə ; пер. B. Musayev. - [s. l.] : Caşıoglu, 2004. - 1 el.opt.disk. - (Dünya ədəbiyyati)  5000 экз.

 

84(O)

D 97

Dünya xalqlarinin əfsanələri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(0)

D 97

Dünya xalqlarının nağılları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. O. Bagırov. - [s. l.] : Caşıoğlu-multimediya, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

E 44

Elçin

Seçilmiş əsərləri / E.  ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(2Рос)

U 71

Espenski, Eduard.

Timsah Gena dostları / E. Espenski ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

22.3

E 96

Eyvazov E.

Fizikadan məlumat kitabı : Mexanika və malekulyar fizika / E. Eyvazov. - Yenidən işlənmiş nəşri. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1500 экз.

 

84(O)

F 69

Firdovsi, Əbülqasim.

Şahnamə / Ə. Firdovsi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

74

F 98

Füyuzat(1906-1907) / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. B. Nəbiyev ; tərt. O. Bayramlı. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  200 экз.

 

82(5Aze)

G 85

Göyər səmənim göyər / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt. B. Abdulla ; rəs. Hüseynova. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

G 48

Gəncəvi, Nizami.

Leyli və Məcnun / N. Gəncəvi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

G 48

Gəncəvi, Nizami.

Sirlər xəzinəsi / N. Gəncəvi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

G 48

Gəncəvi, Nizami.

Xosrov və Şirin / N. Gəncəvi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

G 48

Gəncəvi, Nizami.

Yeddi gözəl / N. Gəncəvi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

G 48

Gəncəvi, Nizami.

İskəndərnamə / N. Gəncəvi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз

 

83.8(7Col)

H 28

Harris, Con Çendler .

Rimus dayının nağılları / C. Ç. Harris ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(7Col)

H 42

Heminquyev, Ernest.

Zəng kimin üçün çalınır / E. Heminquyev ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(O)

H 85

Homer

İliada / Homer. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(4 Фра)

H 96

Hügo, Viktor.

Doxsan üçüncü il. roman / V. Hügo. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

C 27

Hüseyn, Cavid.

Seçilmiş əsərləri / C. Hüseyn ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

845(Aze)

H 97

Hüseyn, Mehdi.

Abşeron. roman / M. Hüseyn. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

H 98

Hüseynov, İsa.

Məhşər:roman / İ. Hüseynov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

H 98

Hüseynzadə, Əli bəy.

Secilmiş əsərləri / Ə. Hüseynzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(5Aze)

H 46

Heyvanlar haqqında hekayələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. H. Huseynova. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

92

K 70

Kim? Nə? Harada? / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; lahiyə rəgb. Ə. Qarayev ; məslətçi L. Məmmədova. - Bakı : n.y., 2012. - 1 el. оpt. disk (DVD-ROM). - (Nizami layihəsi)

 

82(5Aze)

D 42

Kitabi-Dədə Qorqud. Sadələştirilmiş mətn / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(0)

K 81

Kobud ayı : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən. B. Şərifzadə. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

82(5Aze)

K 86

Koroğlu / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. Ə. Quliyev. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

84(7Col)

K 96

Kuper, Ceyms Fenimor.

Ləpirçi / C. F. Kuper ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

K 58

Kərimzadə, Fərman.

Xudafərin körpüsü / F. Kərimzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(2Рос)

L 47

Lermontov, Mixail Yuryeviç.

Seçilmiş əsərləri / M. Y. Lermontov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(0)

L 88

Lovğa tülkü / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. A. Mehdiyeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 

81.2(AZE)

M 52

Lüğətim : Mənim İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca şəkilli / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(7Col)

R 63

Mayn, Rid.

Başsiz atli. roman : Elektron resurs / R. Mayn. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(4Англ)

T 82

Meri Poppins / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. R. Yusifoglu ; rəs. N. Abdullayeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

C 55

Mir Cəlal yaradıcılığında. Konfransların materialları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

C 55

Mir, Cəlal.  Secilmiş əsərləri / C. Mir

I cild : Yazıçı və zaman / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red.:N. Paşayeva, T. Mutəllimov ; tərt. T. Mutəllimov ; red. E. Cabarov. - [s. l.] : Caşıoglu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

C 55

Mir, Cəlal.  Secilmiş əsərləri / C. Mir

II cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. N. Paşayeva ; tərt. N. Paşayeva ; rəs. E. Cabarov. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2008. - 1 eı.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

C 55

Mir, Cəlal.

Seçilmiş əsərləri / C. Mir ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

C 55

Mir, Cəlal.  Seçilmiş əsərləri  / C. Mir

III cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoglu, 2008. - ("Nizami layihəsi")

 

 

 

82(5Aze)

A 44

Mirzə, Ağalar.

Novruz töhfələri / A. Mirzə. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

M 74

Molla Nəsrəddin Lətifələri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt. B. Abdulla. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

V 68

Molla Vəli, Vidadi.

Əsərləri / V. Molla Vəli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(4 Фра)

 M 73

Molyer, Jan Batist.

Seçilmiş əsələri / J.B Molyer ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

84(5Aze)

M 97

Müşfiq, Mikayil.

Seçilmiş əsərləri / M. Müşfiq ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

F 99

Məhəmməd, Füzuli.

Seçilmiş əsərləri / F. Məhəmməd ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

22.1

M 49

Məktəblinin riyaziyyat kitabxanası

I disk / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. S. S. Mirzəyəv. - Bakı : Çaşıoğlu, 2010. - 1 el. opt. disk (CD-ROM). - ("Nizami layihəsi")

 

22.1

M 49

Məktəblinin riyaziyyat kitabxanası / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

II disk / red. M. Mərdanov. - Bakı : Çaşıoğlu-Multimediya, 2011. - 1 el. оpt. disk (CD-ROM). - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

A 86

Məmməd, Araz.

Seçilmiş əsərləri / A. Məmməd ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

M 51

Məmmədquluzadə, Cəlil.

Seçilmiş əsərləri / C. Məmmədquluzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk  5000 экз.

 

84(5Aze)

M 51

Məmmədxanlı, Ənvər.

Seçilmiş əsərləri / Ə. Məmmədxanli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

63

M 52

Mən fəxr edirəm ki,Azərbaycanlıyam. Həydər Əliyev həyat və fəaliyyəti / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] :  [ n. y. y. ] , 2012. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

 

83.8(5Aze)

M 52

Mənim ilk şəkilli sözlü kitabım / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt. E. Əliyev ; rəs.: İ. Həsənov, R. Vəlibəyli. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

83.8(Рос)

N 82

Nosov N.N

Bilməzin macəraları / N.N Nosov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

N 49

Nəbatı, Seyid Əbülqasım.

Seçilmiş əsərləri / S.Ə Nəbatı ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nadirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

N 58

Nərimanov, Nəriman.

Seçilmiş əsərləri / N. Nərimanov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

N 59

Nəsimi, İmadəddin.

Seçilmiş əsərləri / İ. Nəsimi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

84(5Туц)

N 39

Nəsin, Əziz.

Seçilmiş əsərləri / Ə. Nəsin ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Узб)

N 59

Nəvai, Əlişir.

Fərhad və Şirin / Ə. Nəvai ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(85)

O 33

Okeaniya xalqlarının nağılları

I cild. Aramembin nizəsi / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(85)

O 33

Okeaniya xalqlarının nagılları

II cild. Mauinin macəraları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(Рос)

Р 31

Permyak, Yevheni.

Samovarı necə qoşdular / Y. Permyak ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(2Рос)

P 90

Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç.

Seçilmiş əsərləri / A. S. Puşkin ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8

Q 23

Qarğa və xərçəng / tərc. R. Soltanqızı ; red. R. Soltanova. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

83.8(5Каз)

Q 30

Qazax və Orta Asiya xalqlarının nağılları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. S. Səfərəliyeva ; rəs. H. Hüseynova. - [s. l.] : Caşıoglu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(0)

Q 54

Qırmızıpapaq : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən. B. Şərifzadə. - [s. l.] : Caşıoglu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

83.3(0)

Q 54

Qızılquş : Nağil / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən. B. Şərifzadə. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

83.8(5Aze)

Q 64

Qoğal : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən.: B. Şərifzadə, A. Mehdiyeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

86.38

Q 89

Qurani Kərim. 1-12- ci surələr. 13-36-cı surələr. 37-114-cü surələr / diski haz.: F. Ağayev, Ş. İsmailov. - Bakı : Bəyaz gecələr, 2015. - 3 el.opt.disk

 Экземпляры: всего:1 - OZ(1)

Аннотация: Diskdə Qurani Kərimin səsli surələri var.

 

84(5Туц)

 Q 43

Qədim Türk ədəbiyyatı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. Ə. Quliyev  ; tərt. N. Cəfərov  ; tərc. N. Cəfərov . - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5ИНД)

T 20

Rabindranat, Taqor.

Seçilmiş əsərləri / T. Rabindranat ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

R 13

R11

Rable, Fransua.

Qarqantua və Pantaqruel / F. Rable ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83(4Гем)

R 25

Raspe, Rudolf Erix.

Baron Münhauzenin sərgüzəştləri / R. E. Raspe ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

22.1

R 67

Riyaziyyat ensklopediyası

I cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt.: İ. Huseynov, M. Kərimov. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2011. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  35000 экз.

 

22.1

R 67

Riyaziyyat ensklopediyası

II cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt.: İ. Huseynov, M. Kərimov. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2011. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  35000 экз.

 

82(2Poc)

R 88

Rusiya xalqlarının nağılları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. S. Agakiçiyeva ; tərc. S. Aşurbəyova. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

R 99

Rza, Rəsul.

Seçilmiş əsərləri / R. Rza ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

R 96

Rüstəm, Suleyman.

Seçilmiş əsərləri / S. Rüstəm ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

74.26

R 96

Rüstəmova , Gülarə.

Balaca riyaziyatçı : 3-40yaşlı uşaqların sadə riyazi təsəvvürlərinin formalaşdırmaq məqsədi daşıyır / G. Rüstəmova  ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

74.26

R 96

Rüstəmova, Gülarə.

İnkişafədirici tapşırıqlar : 5-7 yaşlı uşaqların yaddaşını,diqqətini,təfəkkürünü,məntiqini inkişaf etdirmək üçün tapşırıqlar / G. Rüstəmova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

84(5Aze)

R 50

Rəfibəyli, Nigar.

Seçilmiş əsərləri / N. Rəfibəyli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

R 52

Rəhimov, Suleyman.

Mehman / S. Rəhimov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(4Исп)

S 35

Saavendra, Migel de Servantes.

Lamançlı Don Kixot / A. Düma ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(4 Фра)

E 30

Sent-Ekzüperi, Antuan de Sent-Ekzüperi.

Seçilmiş əsərləri / A. Sent-Ekzüperi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

82(5Aze)

S 36

Sevimli nağıllar

III cild : Ovcu Pirim.Qoca Aslan / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. C. Dərbəndi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 

84(5)

S 36

Sevimli nağıllar

II cild : Cavan nəhəng. Reyhan və Kamal. Cəsur qarışqa.Çilmadyan / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 

 

 

84(5Aze)

S 36

Sevimli nağıllar

I cild : Süleyman şah və qarışqa.Zirək oğru.Əli yarla dovşan.Ağ quş. / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs.: C. Dərbəndi, T. Quliyev. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

84(4)

S 36

Sevimli nağıllar

IV cild : Bremen musiqiçiləri.Duyməcik.Üç qızıl teli olan şeytan.Alisa möcüzələr ölkəsində. / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. İ. Həsənov. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  500 экз.

 

84(2Рос)

S 39

Sevçenko, Taras Qriqoryeviç.

Seçilmiş əsərləri / T.Q Sevçenko ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(4Анг)

S 85

Stendal

Qirmizi və Qara / Stendal ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(4)

S 88

Stories and fairy tales

I cild. Fishing for the moon;How miss cow was milked;Brer rabbit and the well;Peter and the wolf / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2013. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

83.8(4)

S 88

Storiyes and fairy tales

II cild. The ugly ducking;Brer Rabbit and the peanut patch;The froq prince;The tree little pigs;Puss in boots;Rumpoistilstkin. / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2013. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

83(5Aze)

S 99

Suleymanov, Manaf.

Eşitdiklərim,oxuduqlarim,gördüklərim / M. Suleymanov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Кирг)

S 94

Suleymanov, Oljas.

Seçilmiş əsərləri / O. Suleymanov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

S 39

Səhhət, Abbas.

Seçilmiş əsərləri / A. Səhhət ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(2Рос)

T 71

T., Lev Nikolayeviç.

Seçilmiş əsərləri / T. L. Nikolayeviç ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(0)

T 21

Tales of the world

III cild. Little red riding hood / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu-multimediya, 2013. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

83.3(0)

T 77

Toyuq,ördək və siçan : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən.: B. Şərifzadə, A. Mehdiyeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

83.8(2Рос)

T 90

Turpun nağılı : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən. B. Şərifzadə. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

83.8(0)

T 96

Tülkü və dolça / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2013. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  200 экз.

 

83.8

T 96

Tülkü və qarışqa / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 

84

T 97

Türk xalqları ədəbiyyatı

I cild. Qedim dövr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Туц)

T 97

Türk xalqları ədəbiyyatı

II cild. Orta dövr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoglu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Туц)

T 97

Türk xalqları ədəbiyyatı

III cild. Yeni dövr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Туц)

T 97

Türk xalqları ədəbiyyatı

IV cild. Ən yeni dövr  / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

83.8(0)

T 47

Tərs keçilər : Nağil / red. R. Soltanqızı ; tərt. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən. B. Şərifzadə. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

84(5Aze)

P 99

Ulutürk, Xəlil Rza.

Seçilmiş əsərləri / X.R Ulutürk ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(2Рос)

U 66

Uşinski K.

Təbiət haqqında həkayələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; rəs. S. Agasiyeva. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2010. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

V 15

Vahabzadə, Bəxtiyar.

Seçilmiş əsərləri / B. Vahabzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

 

84(5Aze)

V 15

Vahid, Əliağa.

Qəzəllər / Ə. Vahid ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

Vern, Jül.  İyirmi min lye su altinda / J. Vern

I və II cild : roman / red.: Ə. Quliyev , C. Nağiyev ; ön söz m. C. Nağiyev. - [s. l.] : Caşıoglu, 2004. - (Dünya ədəbiyyati). (Шифр -632444)

 

84(ИРЛ)

М 90

Voyniç, Etel Lilian.

Ovod / E. L. Voyniç ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - roman. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

V 93

Vurğun , Səməd.

Seçilmiş əsərləri / S. Vurgun  ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

V 64

Vəzirov , Nəcəfbəy.

Seçilmiş əsərləri / N. Vəzirov  ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

X 49

Xanəlizadə, Elxan.

Yol / E. Xanəlizadə. - Bakı : CBS, 2009. - 1 el. оpt. disk (DVD-ROM). - (Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatı)

Аннотация: Müxtəlif illərdə dövri mətbuatda çıxış edən gənc yazıcı  həm də ispan dilində tərcümələr edib.

 

83.8

X 74

Xoruzun hiyləsi : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; tərc. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən. B. Şərifzadə. - [s. l.] : Caşıoglu, 2012. - 1 el.opt.disk  200 экз.

 

63(5Aze)

X 49

Xəlilqızı , Əsli.

Gullələnmiş uşaqlıq / Ə. Xəlilqızı  ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [б. м.] : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

84(5Aze)

X 53

Xətai, Şah İsmayil.

Seçilmiş əsərləri / Ş. İ. Xətai ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

Y 24

Yaqub, Zəlimxan.

Biz niyə sevməyək bir-birimizi / Z. Yaqub ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2011. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

22.1

Y 24

Yaqubov, Əli.

Çoxluqlar,kombinatorika və ehtimal nəzəriyyəsinin bəzi elementləri / Ə Yaqubov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(5Aze)

Y 92

Yusifoğlu, Rafiq.

Çiçək yagişı / R. Yusifoglu ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu-multimediya, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

63

Y 99

Yüz böyük Türk / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Xəzər, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Tyis)/Y 69-611448

Yəsəvi, Əhməd.

Divani-Hikmət / Ə. Yəsəvi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

Z19

Zakir, Qasım bəy.

Seçilmiş əsərləri / Q. Zakir ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2007. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(5Aze)

Z 47

Zəhmət və zinət : Nağıllar aləmi / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2012. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

83.8(4Ита)

R 71

Çipolinonun başına gələnlər / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərc. M. Rzaquluzadə ; rəs. D. Əhmədova. - [б. м.] : Caşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  1000 экз.

 

84(5Aze)

Ç 47

Çəmənzəminli, Yusif Vəzir.

Seçilmiş əsərləri / Y.V Çəmənzəminli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

J 18

İbrahimov , Mirzə.

Gələcək gün / M. İbrahimov  ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

83.8(5Aze)

 İ 18

İbrahimova, Gülzar.  Gьlzar nənənin  nağılları : 3 saatlq səsli nağıllar / G. İbrahimova

III disk. - Bakı : STS, 2014. - 1 el. оpt. disk (DVD-ROM). - ("Nizami layihəsi")

 Аннотация: diskdə Gülzar nənənin nağılları var.

 

İbrahimova, Gülzar.

Nağıl və hekayələr : səsli nağıllar / G. İbrahimova. - [s. l.] : STS, 2014. - 1 el. opt. дisk (CD-ROM)). (Шифр -112401)

 

83.8

İ 18

İbrahimova, Gülzar.

Nağıllar və tərcümələr / G. İbrahimova. - [s. l.] : Multimediya, 2012. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")

 

83.8

İ 29

İki tənbəl : Nağıl / red. R. Soltanqızı ; rəs. N. Abdullayeva ; səslən. B. Şərifzadə. - [s. l.] : Caşıoğlu, 2008. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  2000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - UK(1), F14(1), F38(1).

 

84(4Анг)

Ş 32

Şekspir, Vilyam.

Seзilmiє əsərləri / V. Şekspir ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el. opt. disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

S 66

Şirvani, Səid Əzim.

Seçilmiş əsərləri / S. Ə. Şirvani ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2005. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

X 19

Şirvani, Xaqani.

Seçilmiş əsərləri / X. Şirvani ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - ("Nizami layihəsi")  5000 экз.

 

84(5Aze)

Ş 57

Şıxlı, İsmayil.

Seзilmiє əsərləri / İ. Şıxlı ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - [s. l.] : Çaşıoğlu, 2006. - 1 el.opt.disk. - (